perdraudimo įmonė

perdraudimo įmonė
perdraudimo įmonė statusas Aprobuotas sritis perdraudimo veikla apibrėžtis Įmonė, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka gavusi perdraudimo veiklos licenciją. atitikmenys: angl. reinsurance company; reinsurance undertaking šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 35, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 67, 76, 77, 78, 79¹, 80, 82, 88, 89, 91, 96, 100, 102, 111, 115, 119, 122, 147, 169, 181, 186, 190, 192, 193, 197, 198, 200, 201, 202, 205, 206, 208, 209, 210, 214, 228 straipsnių pakeitimo ir papildymo, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo II¹ skyriumi, 125¹, 229¹ ir 232 straipsniais ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 125-5092)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • priklausoma draudimo ar perdraudimo įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Draudimo ar perdraudimo įmonė, kurios tikslas – teikti draudimo ar perdraudimo paslaugas išimtinai patronuojančiajai įmonei ar įmonių grupės, kuriai ta draudimo ar perdraudimo įmonė priklauso,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trečiosios valstybės perdraudimo įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Trečiojoje valstybėje registruota įmonė, kuri vykdo perdraudimo veiklą ir kuri, jeigu ji būtų registruota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, pagal vykdomos veiklos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kitos Europos ekonominės erdvės valstybės perdraudimo įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Įmonė, pagal kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktus turinti teisę vykdyti perdraudimo veiklą. atitikmenys: angl. reinsurance undertaking of oter European economic area country… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • perdraudimo veikla — statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Ūkinė komercinė veikla, kuria prisiimama draudiko ar perdraudiko perduodama rizika. Perdraudimo veikla taip pat yra veikla, kai draudimo ar perdraudimo įmonė, išskyrus „Lloyd’s“ draudikų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mišrios veiklos draudimo kontroliuojančioji įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Patronuojančioji įmonė, kurios bent viena iš patronuojamųjų įmonių yra draudimo ar perdraudimo įmonė arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonė, bet kuri pati nėra… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupės įmonių tarpusavio sandoris — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Sandoris draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupės viduje, kai draudimo ar perdraudimo įmonė, vykdydama sutarties arba kitu pagrindu su mokėjimu susijusią arba nesusijusią prievolę, tiesiogiai arba …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Grupė, kurią sudaro dalyvaujanti įmonė, jos patronuojamosios įmonės ir įmonės, kuriose dalyvaujanti įmonė ar jos patronuojamosios įmonės turi dalyvavimo teisių, taip pat įmonės, susijusios viena su… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo kontroliuojančioji įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Patronuojančioji įmonė, kuri nėra mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė ir kurios pagrindinis tikslas yra įsigyti ir turėti dalyvavimo teises patronuojamosiose įmonėse, kai tos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • specialioji įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Įmonė, kuri perima draudimo ar perdraudimo įmonių riziką ir kuri siekia užsitikrinti prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą pajamomis, gautomis išleidus skolos vertybinius popierius, arba naudodama bet… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • patronuojančioji įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Įmonė, kuri atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 1) įmonė turi daugumą akcininkų ar kitų dalyvių balsų kitoje įmonėje; 2) įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė ar dalyvė, turi teisę skirti ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”